Cumhuriyet tarihinde ilk

Cumhuriyet tarihinde ilk

2007 yılında başlattığımız “Diyarbakır-Siirt-Batman Kalkınma Projesi” ile başta Diyarbakır olmak üzere bölge önemli bir tarımsal üretim merkezi haline geldi.
37 Milyon dolar kaynaklı Proje kapsamında; meyvecilik, sulama, hayvancılık, makine-ekipman alımı, tarımsal eğitim ve danışmanlık gibi konularda destekler sağladık, Diyarbakır’a yeni yatırımlar kazandırdık.

Dünyaya örnek olan bu proje ile Diyarbakır’da;
27 Milyon TL harcama yapıldı.
8,4 Milyon TL hibe ödeyerek 5.600 dekar alanda 390 modern meyve bahçesi kuruldu.
200 köyde değişik tarımsal konularda 450 proje uygulandı.
30 köyde 12 Milyon TL tutarında sulama sistemleri, gölet yapımı, kanalizasyon vb. altyapı yatırımları yapıldı.
Düzenlenen 55 eğitim programıyla 1.700 çiftçi ve teknik personele eğitim verildi.