Hayvan sayısı ve hayvansal ürünlerde önemli artış

Hayvan sayısı ve hayvansal ürünlerde önemli artış

2002-2015 döneminde;

• Toplam sığır sayısı 250 Bin baş’tan % 47 artışla 367 Bin baş’a,

• Kültür ırkı sığır sayısı 13 Bin baş’tan % 638 artışla 96 Bin baş’a,

• Koyun sayısı 690 Bin baş’tan % 29 artışla 889 Bin baş’a,

• Manda sayısı 4 Bin baş’tan % 175 artışla 11 Bin baş’a,

• Arı kovanı sayısı 31 Bin adet’ten % 219 artışla 99 Bin adet’e,

• Süt üretimi 141 Bin ton’dan % 159 artışla 365 Bin ton’a yükselmiştir.